Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for køb af varer hos Isocut Tools. Læs dem venligst omhyggeligt. Vi bestræber os på at give dig sikkerhed, når du køber hos os, så du får en god oplevelse.


Handelssted:

ISOCUT tools
Dronningensvej 7

5800 Nyborg
Danmark
Web: isocut.dk
E-mail: info@isocut.dk
TLF: +45 70 777 101
CVR: DK-2686 7185


Isocut startede som de første for 18 år siden med at sælge flamingoskærere i Danmark.
Det er din garanti for, at ISOCUT kan levere varen og også eksisterer i fremtiden.


Betalingsbetingelser


  • Forudbetaling (Privatkunder) 
  • Netto 15 dage (Kun B2B kunder - se længere nede)


Aftaleforhold med ISOCUT tools indgås på dansk.


Levering

Leveringstiden er 1 hverdag for lagervarer. Vi afsender varen samme dag for bestillinger afgivet inden kl. 14.00. Hvis det skal med fragtmand, skal bestillingen afgives inden kl. 12.00 (ex. ISOCUT table).


Alle ordrer sendes med UPS som pakke eller med fragtmand.


Er du ikke hjemme på leveringstidspunktet, vil UPS aflevere pakken efter aftale med dig.
Kan pakken ikke afleveres som aftalt, sendes den retur til os. Køber afholder fragtomkostninger til returfragt.


Ønsker du ikke pakken sendt igen, forbeholder vi os ret til at opkræve de fragtomkostninger, der har været forbundet med at sende pakken.


Ved levering til andre lande: Kontakt os venligst.


Reklamationer

Hvis der mod forventning skulle opstå skader under forsendelsen af dine varer eller, hvis du ved modtagelsen opdager, at en vare er behæftet med fejl, beder vi dig hurtigst muligt kontakte os på e-mail: info@isocut.dk eller telefon +45 70 777 101, for at få afklaret dit problem.


Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, såfremt varen ikke er fejlbehæftet.

B2B har 6 måneders reklamationsret fra fakturadato.


Dette betinger, at reklamationen er berettiget. Vi ønsker kun glade og tilfredse kunde og kan kun opfordre dig til at tage kontakt, hvis der er problemer med de varer, du har købt.
Købelovens reklamationsret betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået op til 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.


Når du returnerer varen, bedes du vedlægge følgende:

– RMA-nummer (kan rekvireres på +45 70777101 - husk at have dit fakturanummer klar)
– Beskrivelse af varen
– Din kvittering med navn, adresse og eventuelt bankoplysninger som varens værdi kan henføres til.


Husk altid at sende varen retur i forsvarlig emballage. PostNord, GLS m.fl. kræver at indpakningen holder til fald fra 1,2 meter.


Fortrydelsesret

Ved fortrydelse, fejl eller mangler yder vi 14 dages fuld returret efter varens modtagelse.
Når varen returneres, kan dette kun ske, hvis varen leveres i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Når du udnytter fortrydelsesretten, betaler vi omkostningerne, der er forbundet ved at returnere varen.


Du kan returnere på følgende måder (Erhvervskunder KUN mod forudgående aftale og RMA-nummer, ellers nægtes modtagelse):


– Sende varen retur til ISOCUT tools, Nordager 17, 6000 Kolding, Danmark.
– Nægte modtagelse af varen – UPS sender herefter varen retur uden udgifter for dig.


Herefter refunderes den samlede købesum inkl. eventuel fragt. Beløbet kan tilbagebetales til din bankkonto.
Bemærk venligst at vi ikke modtager pakker, der er sendt pr. efterkrav.


Ved returnering af en vare, skal kvittering eller kopi af denne vedlægges/medbringes. Denne kvittering er modtaget på den opgivne mailadresse. – Derudover er forbrugeraftaleloven gældende.


Du har 180 dages fortrydelsesret såfremt varen ikke har været taget i brug. Varen kan returneres efter forudgående aftale. Varen skal være pakket forsvarligt ind og kvittering vedlægges. Køber afholder udgiften til returnering.


Persondatapolitik

Hos Isocut benytter vi os af "sessionscookies" til at styre, hvad der bliver lagt i indkøbskurven, mens du navigerer dig rundt på hjemmesiden. "Sessioncookies" gemmes ikke på din PC, men forsvinder når du lukker din PC eller webbrowser. 

Log-statistik bruges til at opsamle infomation for at give et statistisk billede af antallet af besøgende, hvor de kommer fra og hvordan de bevæger sig rundt i shoppen. Dette er med til at give os et billede af hvilke varer vore kunder syntes bedst om. Log-statistikken anvendes kun internt med det formål at optimere sortimentet, shoppen og dens funktionaliteter.


Når du bestiller på isocut.dk opsamles navn, adresse, telefon og e-mail for at vi kan ekspedere din ordre. Vi gemmer dine oplysninger i vores kundecenter. Derved undgår du at indtaste dine oplysninger næste gang, du handler hos os.


Isocut er ansvarlig for disse oplysninger og de opbevares i 5 år i henhold til bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriele. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.


Som registreret har du altid mulighed for at få indsigt og gøre indsigelser mod en registrering i forhold til reglerne i persondataloven. Alle vores kundeoplysninger og e-mail oplysninger, herunder oplysninger om alle vores nyhedsbrevs abonnenter, vil blive opbevaret sikkert og ikke videregivet eller solgt til 3. person.


Fejl og mangler

Der tages forbehold for udsolgte varer, trykfejl og stavefejl samt leveranceændringer fra vore leverandører som Isocut ikke kan kontrollere.
B2B handelsbetingelser


Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra ISOCUT. Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for Isocut og Køber, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. ISOCUT er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Isocut  og Køber.


Tilbud

Ethvert tilbud fra Isocut er bindende i 8 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.


Ordre
Afgivne ordrer er først forpligtende for Isocut , når Køber har modtaget Isocut' skriftlige, herunder elektroniske ordrebekræftelse.


Priser
Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af enhver art, transport, ekspeditionsgebyr, olietillæg m.v.
Priser fremgår af ISOCUT's til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse.


Levering og risikoens overgang

Leveringsomkostningerne betales af Køber. Levering sker med Rødekro Kurér, Xpressen, UPS, GLS, PostNord eller vognmand.


Forsinkelse

Såfremt ISOCUT ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig og rimelig frist herfor. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er Køber berettiget til at hæve købet. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance.


Undersøgelsespligt

Køber skal straks ved modtagelsen, og inden produkterne tages i brug, gennemgå de leverede produkter, for at sikre sig, at disse er mangelfri og leveret aftalemæssigt.


Betaling

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. Ved for sen betaling opkræves renter af forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

Alle priser en eksklusiv moms.


Ansvar for mangler og ansvarsbegrænsning

Aquatex er kun ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i materialer eller udførelse, og ikke for mangler, der kan henføres til forkert behandling, installation, anvendelse eller opbevaring. Det er således en betingelse for Isocut's ansvar, at Køber eller bruger har anvendt det leverede på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge Isocut's eventuelle anvisninger. Køber og bruger henvises til at følge brugsvejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med produktet, eller til selv at indhente de fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde og løbende servicering af produktet.


Køber bærer selv risikoen for, at ISOCUT's leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for Køber. Viser det sig, at produktet er behæftet med mangler, har Isocut ret til at foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg.


Produktansvar og følgeskader/indirekte tab

ISOCUT er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i Købers besiddelse.

ISOCUT er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår. I den udstrækning Isocut måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde Isocut skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst mod Isocut på grundlag af en sådan skade.


ISOCUT er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos Køber eller Købers kunder eller andre brugere af ISOCUT's produkter. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori produktet måtte være blevet brugt.


Reklamationer

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til ISOCUT tools uden ugrundet ophold.


Reparation

ISOCUT tools råder over eget værksted til reparation af alle vores maskiner. Skriv til os på info@isocut.dk for at få oplyst RMA-nummer og værkstedsadresse. Inden vi igangsætter reparation, bliver du kontaktet med pris.


Reklamationsret

Du har som B2B-kunde 6 måneders reklamationsret fra fakturadato. Har du som forhandler af produktet købt ind til lager, gælder datoen på din salgsfaktura til din kunde.

Reklamationsretten dækker ikke fejl opstået som følge af:

-ukorrekt behandling af produkterne
-overbelastning
-voldsom håndtering af maskiner
-anvendelse af ikke godkendte indsatsværktøjer
-beskadigelser gennem udefra kommende påvirkninger
-fremmedlegemer i maskinen som f.eks. (men ikke begrænset til) vand, støv, jord mv.
-forkert netspænding
-normal slitage
-ændringer i maskinens konstruktion
-uautoriseret indgreb
-brug af uoriginale tilbehørs- og reservedele


Reklamationsreparationer afvises, hvis maskinen har været helt eller delvist adskilt, eller er parallelimporteret.


Returnering

B2B kunder kan ikke returnere usolgte varer. Alle handler er endelige.


Fortrydelsesret

180 dage såfremt varen ikke har været taget i brug. Varen kan returneres efter forudgående aftale og RMA-nummer - ellers nægtes modtagelse. Varen skal være pakket forsvarligt ind. Køber afholder udgiften til returnering. 


Force majeure

I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder uden for Isocut's kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Isocut ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.


Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved voldgift, medmindre Isocut bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de danske domstole.

>